Услуги

Ние предлагаме следните ИТ услуги и решения:

Разработване на ИС и приложения 0%
Системно администриране 0%
Мрежови решения 0%
Облачни услуги 0%
Обучения 0%

Разработване на ИС и приложения

Ние предлагаме:

 • Персонализирани софтуерни приложения и решения
 • Уеб програмиране – HTML/HTML5, JavaScript, jQuery, PHP
 • Мобилно програмиране – iOS, Android, Windows 8
 • Основни технологии – Java, JavaEE,.NET, Python, C/C++
 • Релационни системи за управление на бази данни – Oracle DB, MS SQL Server, DB2, MySQL, PostgreSQL
 • Умения в специализирани ИТ сфери

Системно администриране

IT Flight предлага администриране и поддръжка на локални (LAN) и отдалечени мрежи (WAN), информационни и комуникационни системи, както и на системи за управление.

Екипът ние съставен от висококвалифицирани специалисти, които притежават сертификация от Cisco, Microsoft, IBM, Oracle и имат практически опит в системното администриране и внедряването на решения в големи корпоративни клиенти и клиенти от Държавната администрация.

Мрежови решения

Компанията ни притежава практически опит и високи технологични познания в следните дейности:

 • Проектиране и изграждане на безжични комуникационни системи WAN и LAN включващи висока степен на сигурност и защита;
 • Управление на WAN и LAN;
 • Управление на VPN маршрутизатори и защитни стени;
 • Създаване на препоръки по отношение на мрежова свързаност;
 • IP телефония.

Облачни услуги

Ние предлагаме облачни сървъри, частни виртуални облачни решения (Virtual Private Clouds), както и специализирани услуги по изграждане на частни облачни решения (Private Clouds и Hybrid Clouds)и десктоп виртуализационни решения (VDI).

Обучения

Ние разполагаме с два лицензирани Центъра за професионално обучение. Осигуряваме достъпно масово ИТ, Бизнес и Езиково обучение. Обученията с нас са забавление, разкриват нова страст, ще придобиете умения, които ще променят положително живота ви.

Пълна интеграция със среда за практически занятия. Виртуална класна стая. Моментна, двустранна обратна връзка. Богата библиотека на български език.

Cloud базирани сървърни лаборатории – използваме хибриден облак, разположен физически в дейта център. Могат да се инсталират всякакви операционни сървърни системи за обучения и тестове, като да се запазва и възстановява физическото състояние на сървърите до момента или в определена дата.

Преподавателите ни притежават практически опит, висока квалификация и множество сертификати.

Защо да изберете нас?

IT Flight поддържа политика на тясно сътрудничество и съвместна работа със своите клиенти при изследването и анализирането на съществуващите информационни проблеми, осигуряването на избор, доставка, инсталиране и поддръжка на технически и програмни средства, разработването на специфични системи и обучение на потребителите.