СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ: „Разработка, дизайн и поддръжка на официален и вътрешен сайт на Министерството на труда и социалната политика“

Posted on October 15, 2019 By admin In News  
Read More

СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ:„Разработване и поддържане на уеб-базирана информационна система за представяне на прогнози за развитието на пазара на труда“

Posted on March 28, 2019 By admin In News  
Read More

Внедряване на Геопространствена информационна система за управление на данни за ВиК мрежи (ГИСУДВКМ), експлоатирани от „Водоснабдяване и Канализация“ ЕООД, гр. Хасково

Posted on December 18, 2018 By admin In News  
Read More

СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ: „Поддръжка на Географска информационна система (ГИС) и Регистър на железопътната инфраструктура (РИНФ) на ДП НКЖИ”

Posted on September 21, 2018 By admin In News  
Read More

СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ: „Актуализация на Портала за обществени консултации www.strategy.bg“

Posted on June 20, 2018 By admin In News  
Read More