СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ: „Създаване на електронна система за управление на околната среда (СУОС) и разработване на софтуер, необходим за поддържането му на английски и български език“

Posted on April 27, 2021 By admin In News  
Read More

СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ: “Изпълнение и внедряване на интегрирана информационна платформа в българските пристанища”

Posted on September 30, 2020 By admin In News  
Read More

СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ: Проектиране и изграждане на интегрирана географска информационна система“

Posted on July 30, 2020 By admin In News  
Read More

Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Posted on June 26, 2020 By admin In News  
Read More

СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ: „Разработка, дизайн и поддръжка на официален и вътрешен сайт на Министерството на труда и социалната политика“

Posted on October 15, 2019 By admin In News  
Read More