Нашата мисия

Ние силно вярваме, че хората са най-ценни във всяка фирма и те създават идентичността и. Нашата цел е да ги мотивираме да развият своя потенциал!

IT Flight

Нашият опит

Ние имаме солиден опит в проекти и услуги за изграждане и оптимизация на информационни системи. За ефективното обезпечаване на такива проекти ние прилагаме различни методологии, съобразени с изискванията на международните стандарти и най-добри практики

Качество

Система за управление на качеството

ISO 9001

Компанията има внедрена интегрирана система за управление на качеството, която отговаря на изискванията на международните стандарти ISO 9001

Система за управление на информационната сигурност

ISO 27001

Компанията има внедрена интегрирана система за управление на информационната сигурност, която отговаря на изискванията на международните стандарти ISO 27001

Система за управление на ИТ услугите

ISO 20000-1

Компанията има внедрена интегрирана система за управление на ИТ услугите, която отговаря на изискванията на международните стандарти ISO 20000-1

Система за управление на околната среда

ISO 14001:2015

Услуги

Информационни системи

Мрежови решения

Разработване на мобилни приложения

Карта

Контакти

Адрес
гр.София
Работни дни
Понеделник 10am-6pm
Събота 11am-6pm